BRON WIKIPEDIA

PTT is een afkorting voor Posterijen, Telegrafie en Telefonie. In Nederland was de PTT het staatsbedrijf dat voor deze taken verantwoordelijk was.

Inhoud
1 Afsplitsing
2 Logo
3 Trivia
4 TijdlijnAfsplitsing
De verschillende onderdelen van de PTT zijn inmiddels zelfstandige bedrijven. De Rijkspostspaarbank en de Postcheque- en Girodienst werden in 1986 afgesplitst en geprivatiseerd onder de naam Postbank (inmiddels onderdeel van de ING Groep).

Na de privatisering van de PTT in 1989 en de beursgang werd het bedrijf koninklijk en kreeg als naam Koninklijke PTT Nederland (KPN), met de onderdelen PTT Post en PTT Telecom, later KPN Telecom.

In 1998 werden deze onderdelen zelfstandig. KPN Telecom werd KPN, voluit Koninklijke KPN NV, waarbij KPN een betekenisloze afkorting is. Het postbedrijf ging aanvankelijk verder onder de naam PTT Post, maar de naam PTT verdween in 2002, toen het de naam TPG Post kreeg.

TPG Post is een onderdeel van de beursgenoteerde onderneming TNT NV. Op 5 januari 2005 maakte TPG Post bekend dat het bedrijf met ingang van 16 oktober 2006 onder de naam Koninklijke TNT Post haar activiteiten voort zal zetten.


Logo
De verschillende logo's die de PTT in de loop de jaren gehad heeft, illustreren de ontwikkeling van de Nederlandse vormgevingstraditie. Het beeldmerk op het afgebeelde kastje dateert uit 1957 en is ontworpen door Harry Disberg. De figuur onderaan is een geabstraheerde posthoorn; de cirkel moet de doorsnee van een kabel voorstellen. Het logo bleef in gebruik tot in de jaren tachtig.


Trivia
Toen de PTT nog een echt staatsbedrijf was, deden grappen de ronde die verwezen naar de gebrekkige serviceverlening en de vermeende traagheid van ambtenaren. Zo luidde een ludieke verklaring van de afkorting PTT: 'Putje graven, Tentje zetten, Tukkie doen', een verwijzing naar langdurige grondwerkzaamheden die PTT technici vaak uitvoerden, waarbij ter beschutting een tentje over het gat in de grond werd geplaatst. De tent was echter om te voorkomen dat er vocht in de kabel zou dringen en niet om de kabellassers droog te houden.